System integrator en IT consulting company: Management team agility.

Binnen het management team was er laag onderling vertrouwen, en in de projectteams was er slechte samenwerking omdat men verspreid was over meerdere locaties. Er waren gebrekkige methodes voor probleemoplossing, conflicthantering en besluitvorming. De teamleden namen weinig verantwoordelijkheid voor teamaangelegenheden en bedreven eigen politiek. Als extern consultant heeft Rob Evers zijn methode “Teams door het vuur’’ toegepast in een begeleidingstraject voor het team. De energie die in het team ‘’ondergronds’’ was gegaan is door zijn interventie naar boven gehaald zodat deze werd gericht op het gezamenlijke resultaat. Om dat te bereiken is een omslag teweeg gebracht in persoonlijke gedrags- en attitudeverandering. Als spin off van deze interventie heeft het team als agile unit zich aangesloten bij de meest prestigieuze consulting firma van Nederland.

ClientClient NameYear2015