Voor de individuele professional en het team

Teams en professionals worden met begeleiding van Maurits Consulting wendbaar en agile. Een voorwaarde om te overleven en te slagen in de VUCA wereld van vandaag. De human factors van agile: Team resource management voor optimale wendbaarheid en weerbaarheid van teams en teamleden. Overwinnaarsbrein is een eigen product waarmee mensen grenzen verleggen, ‘’diep werk’’ kunnen verrichten, kritisch denken en beslissen, met een hoog aanpassingsvermogen en omgevingsbewustzijn, en hiermee ingrijpende veranderingen kunnen doorstaan en overwinnen.

Begeleiding in transities

De digitale transformatie, de energietransitie, verschuivingen in internationale verhoudingen en handelsverdragen: het is aanpassen aan voortdurende verandering. Organisaties kunnen dat alleen als de teams en de professionals die er werken wendbaar en weerbaar zijn.

Agile in gedrag

Agile professionals hebben een groot gedragsrepertoire. Zij hebben geleerd reflexmatige acties en reacties in bepaalde gevallen te vervangen of aan te vullen met in die situatie meer effectieve gedragspatronen. Zo hebben zij voor zichzelf een hoog aanpassingsvermogen gecreëerd waarmee ze ook hun omgeving positief beïnvloeden en aanzetten tot de juiste acties en zo met hun teams de doelen bereiken.

Agile in denken

Bij veranderen wordt vaak gezegd dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Dat komt omdat bij veel verandertrajecten de noodzaak van de herinrichting van processen voorop staat. De leiding of de consultants hebben het al bedacht, dus wat de medewerker denkt en vindt is minder relevant. Daarom mislukken veel van die trajecten. Als de gebundelde denkkracht van de medewerkers zou worden gemobiliseerd, dan kan er met vindingrijkheid, en kritisch en logisch denken veel meer bereikt worden dan in het begin van het traject voor mogelijk werd gehouden.

Haal je echt alles uit je brein?

Het brein is ons mooiste productiemiddel. Nog steeds onverslaanbaar ten opzichte van welke supercomputer dan ook. De manier waarop wij als mens data kunnen managen, opschonen en vergelijken en daaruit waarde creëren is ongekend. Gebruiken wij ons brein wel optimaal? Het brein dat je altijd bij je hebt, die nooit vastloopt en zelfs in de slaap doorwerkt, wat zou het opleveren als je de prestaties ervan zou opvoeren?

Er is een nieuwe wedloop begonnen: Tussen kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie. Complete white collar beroepsgroepen worden straks overbodig. Mensen die ”diep werk” (volgens Cal Newport) kunnen verrichten worden schaars en veelgevraagd. Zoals data-analisten, mensen met een overwinnaarsbrein die uitzonderlijke analytische en creatieve prestaties neerzetten.

Kunstmatige intelligentie

De supercomputer kan steeds meer. Zo lijkt schaken moeilijker te programmeren dan het pokerspel maar een computer kon tot voor kort niet bluffen. Inmiddels wel. Wat de computer kan miljoenen gezichten en uitdrukkingen herkennen. Met slimme algoritmes herkent de computer nog veel meer. En

kan er zeer complexe vergelijkingen en analyses mee maken. Er wordt voorspeld dat het analysewerk van bepaalde beroepen, zoals de accountant en de advocaat kan worden overgenomen door digitale krachtpatsers.

Focus voor betere beslissingen

We worden voortdurend afgeleid. Een mens krijgt per dag gemiddeld 7000 signalen te verwerken. Internet en social media vragen voortdurend om aandacht. We denken dat dit ons leven makkelijker maakt, het tegendeel is waar. De mens is in de loop van de laatste eeuw afhankelijk geworden van zijn denkkracht in plaats van zijn spierkracht, maar die denkkracht is hij aan het verkwanselen. Want hij verliest voortdurend focus en aandacht aan afleiders, verleiders en misleiders op social media en internet.

Een pleidooi voor Diep werk

Diep werk is een boek van de Amerikaans wiskundige Cal Newport. Daarin legt hij uit dat om grote prestaties te leveren we ons diep moeten kunnen concentreren. Of dat nu een ingewikkelde berekening is, heel goed programmeren, een creatieve prestatie, een vliegtuig landen, maakt niet uit. Ons brein maakt er stofjes voor aan om neuronen met elkaar te verbinden. Maar zo’n proces wordt verstoord als we tegelijk met Facebook bezig zijn of reageren op een appje. En het duurt heel lang om dat weer te herstellen, maar op termijn kan het brein die stofjes helemaal niet meer aanmaken. Dat betekent dus dat mensen over het algemeen zich steeds minder goed kunnen concentreren. Concentreren is dus niet vanzelfsprekend, je moet het ontwikkelen en je moet het bijhouden. Tegelijk verdringt de computer steeds meer ‘’routine-breinwerk’’ en worden de mensen die zich goed kunnen concentreren schaarser en dus meer gevraagd en beter betaald.

Het Overwinnaarsbrein

Hoe te overleven in een complexe wereld? Beschik je over voldoende veerkracht? Hoe overwin je tegenslagen? Hoe reduceer je stress? Wil je betere resultaten bereiken met minder stress en daardoor leven en werken met een hoger welbevinden? Overleven, hoezo?

We leven in een VUCA wereld. VUCA staat voor-Volatility (snel veranderend), Uncertainty, Complexity en Ambiguity (meerduidig, verwarrend, meerdere betekenissen of uitkomsten ). De term heeft zijn oorsprong in West Point, de militaire academie, waar de Amerikaanse officieren worden opgeleid. Militairen worden doorlopend getraind, in complexe omgevingen, rekening houdend met onverwachte wendingen in operaties en acties, terwijl ze voortdurend te maken hebben met tegenstrijdige en meerduidige informatie. Onder dergelijke omstandigheden wordt hun overwinnaarsbrein getraind: angsten en reflexen overwonnen, diverse opties overwogen, om vervolgens de juiste beslissing te nemen. In het militaire bestaan is wendbaarheid een must en dat is in het bedrijfsleven niet anders. Daarbij gaat het meestal niet om leven en dood, maar door groeiende onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit is er wel strijd: concurrentiestrijd, strijd om de juiste en tijdige informatie, strijd om de meest geschikte mensen, strijd om de beste opdrachten, strijd om innovatie.

Om in de VUCA wereld de strijd aan te kunnen gaan moet je beschikken over een goed getraind, fit brein met een groot aanpassingsvermogen. Dat geldt voor iedereen: leiders, (project)managers en professionals in alle sectoren. Door je brein te trainen en fit te houden bereik je betere resultaten, kunnen betere keuzes worden gemaakt, kan stress worden gereduceerd en beschikbare tijd beter worden verdeeld tussen je werk en je privé leven.

Voor het eerst zijn de methodieken uit de krijgsmacht en de luchtvaart vertaald en gecombineerd met recente neuropsychologische inzichten. Ze zijn door Maurits Consulting beschikbaar gemaakt.