Als deel van een onderzoek naar werkbeleving en moreel binnen twee krijgsmachtdelen is er een onderzoeksdesign gemaakt voor het verzamelen van data bij ruim 15.000 medewerkers. Deze data zijn geanalyseerd en geëvalueerd en vertaald naar onderzoeksresultaten. Het bleek dat men een hoge werkdruk ervaarde en dat er weinig zicht was op verlichting hiervan. Voorts werd het gebrek aan goede uitrusting gezien als niet slechts een dissatisfier maar als een gevaar voor operationele inzetbaarheid. Daarop volgde rapportage en advies aan opperofficieren over leiderschap, cultuur, werkdruk, teamvorming, motivatie en moreel, thuisfront. Resultaat: Implementatie van directe communicatielijnen tussen troepen, werkvloer en staf. Verbetering van sfeer, cultuur en moreel.